Vsebina predmeta Likovna umetnost se deli na dva sklopa: oblikovanje na ploskvi (risanje, slikanje, grafika, grafično oblikovanje, računalniška grafika) in oblikovanje v tridimenzionalnem prostoru (kiparstvo, arhitektura).

Pri vsaki likovni nalogi učenci spoznavajo in raziščejo določen likovni problem, razumevanje tega pa skozi ustvarjalni proces izrazijo v likovnem izdelku. Temeljna naloga likovne vzgoje je razvoj učenčeve likovne kompetence, ki izhaja iz razumevanja vizualnega (naravnega, osebnega, družbenega in kulturnega) prostora ter se izrazi v aktivnem preoblikovanju tega prostora v likovni prostor. Dejavnost predmeta temelji na odkrivanju in spodbujanju učenčeve ustvarjalnosti, inovativnosti, likovne občutljivosti, sposobnosti opazovanja in presojanja.

 

Poti za doseganje teh nalog so:

  • praktično likovno izražanje in ustvarjanje,
  • uporaba miselnih strategij,
  • uporaba materialov, orodij in tehnologij,
  • navezovanje problemsko zasnovanih nalog na likovno umetnost ter vizualno kulturo,
  • povezava z drugimi predmetnimi področji in z vsakdanjim življenjem.