Delo na daljavo v šolskem letu 2020 | 2021

Predstavljena likovna dela učencev OŠ Olge Meglič so nastala pri predmetu Likovna umetnost in izbirnem predmetu Likovno snovanje.

Učiteljica: Doroteja Širovnik