Pri izbirnem predmetu Likovno snovanje 2 je bila naloga učencev izdelava idejnega osnutka za logotip Olgalerije. Izbrano skico sem s pomočjo programa pretvorila v vektorsko grafiko in barve uskladila s spletno stranjo.

Kaja – skica 1

Kaja – skica 2

Logo v vektorski grafiki

Teja

Jana

Ela

Eva

Brina