Likovna umetnost 5

Pečatniki in ritem | Toplo – hladni kontrast | Frotaž | Skeletna gradnja