Delo na daljavo v šolskem letu 2019 | 2020

Predstavljena likovna dela učencev OŠ Olge Meglič so nastala pri obveznem predmetu Likovna umetnost in izbirnem predmetu Likovno snovanje.

Učiteljica: Teja Pintarič