Mini razstave ob zaključku šolskega leta

Naši učenci niso ustvarjalni le pri urah likovne umetnosti, ampak svoje risarske in slikarske veščine krepijo skozi vse leto. Tako smo z Olgičarji, ki so pokazali večji interes pri likovnih nalogah na daljavo ali so mi z veseljem pokazali svoje “skicirke” ob vrnitvi v šolo, pripravili mini virtualne razstave. Pri risanju in slikanju so se lotevali raznolikih motivov in umetniške tehnike preizkušali na različnih podlagah, od navadnega papirja do platna. Vabljeni k ogledu ter lepe in ustvarjalne počitnice vam želim!

Teja Pintarič, učiteljica LUM